[personal profile] cyrill_999
Зараз всі ми маємо чудову нагоду збудувати зовсім-зовсім нову країну.
Уявіть собі - ніхто з наших попередників не мав такого шансу, а ми маємо. …всі ж чудово розуміють що ми живемо на уламках совдепії. …срср був дуже "так собі", а те що залишилось - взагалі жахи. Грошей нема, виробництва нема, власності нема, нічого нема… Але нарешті є свобода, яку ми потроху навчилися відстоювати.
І оскільки намагатися щось з минулого "подмазати/підфарбувити" виглядає вкрай безглуздо (навіть для закоцублої вати) залишається тільки робити з нуля. Але що саме? :-) …ось воно - шанс зробити те, що ми самі хочемо. :-) Ніхто ж вже не полізе до нас "з порадами", тому що ми навчилися тримати зброю, і знаємо в яке око поцілити всяким "браткам" та іншій гидоті :-). Ми навчилися відстоювати, але треба щоб було "що саме". Треба зробити країну. …щоб всі хто загинув, щоб це не було даремно…
Тобто Україна - це поки що тільки проєкт. Ну так може давайте зробимо конкурс, як у справжнього проєкту? :-)
…або наприклад для початку такий собі опрос на вільну тему - "як я бачу майбутню країну". Якою вона повинна бути? …тому що зараз в нас нема майже нічого (крім свободи і умовних кордонів). І що саме ми будемо будувати залежить тільки від нас. Але що? Треба ж план… І згідно цього плану вже щось робити. …а щоб був план - спочатку треба уявити як воно буде виглядати… Абсолютно нормальна схема - уявляємо "як буде", потім план "як досягти", потім починаємо робити. (!! не перестрибуючи через сходи - це теж дуже важливо, але це потім…)
Доречі схема працює майже усюди. Тобто у будь-якій галузі діяльності ії можно використовувати, і це буде працювати - спочатку уявити "що саме", потім план як досягти, а потім, звичайно, результат :-) Тільки так, само по-собі не вийде :-) У випадку з цілою країною це навіть не вагітність - може тривати скільки завгодно :-)) (див. приклад раши з їх нескінченими пошуками "особливого-шляху", або та сама північна корея, теж дуже кумедно)
…зрозуміло що "там-десь-хтось"… щось відбувається, якісь рухи і коливання поверхні… Але насправді поки що все це маячня і пусте. Всі ми розуміємо що це тимчасова влада, що всі ці люди ненадовго… Не вони перші, не вони останні… Ну може когось із своїх вони навіть повісять на гіляці…:-) Це буде ду-у-уже велике досягнення :-)) Це буде майже "вау!" як несподівано :-))) Такі собі щурячі перегони - ганяли як скаженні по колу, а потім раптово когось з‘їли :-)))))) …порода ж така :-))
…а нам, доречі, тут жити, в цій країні… Неважливо скільки - день, тиждень, рік або навіть сто… Це нічого не міняє по суті - треба по-справжньому все робити. Тобто починаємо з нуля - якою повинна бути Україна? …все інше - це ж похідна відповіді на це питання.

…може у дітей спитати? Як вони бачать нашу країну у майбутньому?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cyrill_999

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
101112131415 16
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 02:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios